(+45) 40 40 17 75

info@sikkerhedsstjernen.dk

Har du styr på sikkerheden?

Slide background

Velkommen til Sikkerhedsstjernen

Sikkerhed, brandsikring, redning og førstehjælp.

Slide background

Førstehjælp redder liv!

Undervisning i førstehjælp & brandmoduler

Slide background

Brandbekæmpelse

Undervisning i brandbekæmpelse, årsag og evakuering

Slide background

Kriseledelse & konflikthåndtering!

Oprethold normal drift i krise- eller konfliktsituationer

Velkommen! Vi leverer ydelser indenfor bl.a. sikkerhed, brandsikring, redning og førstehjælp.


Brandbekæmpelse

Vi tilbyder bla. undervisning i brandslukning, slukningsmidler, brandsikkerhed og evakuering.


Førstehjælp

Vi tilbyder orientering og træning i nyeste tiltag af de forskellige førstehjælp- og brandmoduler,


Kriseledelse

Vi tilbyder virksomheder undervisning i kriseledelse, krisestyring og krisehjælp.


Beredskabsplaner

Vi udarbejder beredskabsplaner og evakueringsplaner til offentlige og private virksomheder.

Kontakt uforpligtende Sikkerhedsstjernen!

Måske har vi også en løsning til dig og din virksomhed før det er for sent...